Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir
Általános tájékoztatás az írásbeli vizsgával kapcsolatosan: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_matek_magyar

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2021. november 16-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A nyolcadikosok esetben az iskola gyűjti be és postán juttatjuk el az írásbeli vizsgát szervező középiskolákba, ezért a jelentkezési lapot 2021. november 25-ig adják le az osztályfőnöknek!

 2. 2022. január 22., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben.  (Pótvizsga: 2022.01.27.)

 3. 2022. január 21-ig az osztályfőnöknek adják le az ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.

  Az OH 2020. januárjától egy adatbegyűjtő alkalmazással kívánja egyszerűsíteni és segíteni az adminisztrációs teendőket. Kérem, hogy az említett alkalmazás használatával készítsék el az adatbegyűjtő lapot és ezt adják le az osztályfőnököknek!
  Az általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazást az alábbi linken érhetik el:
  http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

  A mellékelt dokumentummal az adatbegyűjtő alkalmazás használatához kívánunk segítséget nyújtani Önöknek!

  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. Az aláíráskor lehetőség lesz a jelentkezéseken módosítani.

 4. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 5. A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg. Az Értékelő lapot legkésőbb február 7-ig a szülő a középiskolától átveszi.

 6. 2022. február 2-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2022. február 4-11. között van lehetőség. A jelentkezéskor kérem, a tanuló nevét és osztályát adja meg. Az aláíráson a tanulónak nem kell megjelennie, ők az osztályban írják alá közösen február 11-én, pénteken.

  Az aláírás előtt lehetőségük van új intézmény megjelölésére, sorrendváltoztatásra. Ha szeretnének valamit változtatni, kérem töltsék ki újból az Oktatási Hivatal programján keresztül az Adatbegyűjtő lapot és kinyomtatva hozzák magukkal az aláírásra vagy kódokkal, pontos tervvel érkezzenek! http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto
  Az aláíráskor a középiskolától kapott Értékelő lapot (és amennyiben az írásbeli vizsgán kedvezményt kapott gyermeke, akkor a szakvéleményt is) csatolni kell a jelentkezéshez, ezért kérem, hogy hozzanak magukkal annyi fénymásolatot, ahány iskolába jelentkezik a tanuló és +1 másolatot, ami az iskolában megőrzésre kerül! Az Értékelő lap eredeti példánya a szülőnél marad. (Pl. Ha 3 iskolába, 8 tanulmányterületre jelentkezik, akkor 3+1, azaz 4 fénymásolatra lesz szükség.) Hozzanak magukkal minden olyan dokumentumot, amit a középfokú iskola a jelentkezési laphoz kér csatolni. Aki az aláírás előtt nem tudja a középiskolától átvenni az Értékelő lapot, azt kérem, hogy 2022. február 10. 10 óráig hozza be utólag. Ehhez nem szükséges időpontot foglalni, csak adja le a titkárságon a másolatokat.

 7. 2022. február 22. - március 11. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát. A beosztásról az iskolák honlapját érdemes figyelni, minden iskola egyéni módon értesíti a beosztásról a szülőket!

 8. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2022. március 16-ig az alábbi linken jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2021. március 21-22. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!

 9. A felvételről a középfokú intézmények legkésőbb 2022. április 29-ig értesítik a tanulókat, de a honlajukon korábban már szoktak kitenni eredményeket, azt is érdemes figyelni.

 10. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 11. X. 2022. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:

*a bizonyítványt és
*a távozó lapot
A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 24-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén. Ez azért nagyon fontos, mert ez alapján tudjuk továbbítani a tanulói egészségügyi törzslapot a középfokú intézménybe!

Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban -tudomásunk szerint- csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő -ha azt másként nem írjuk- az adott napon reggel 8:00 órára - a tanítás kezdetére- vonatkozik!

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.