A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége ebben az évben is elküldte felhívását a csángó magyar gyerekeket támogató „Egy osztály – egy karácsony” nevet viselő jótékonysági programról, melyhez az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola ismételten csatlakozott. A gyűjtés és a szorgos munka december elején elkezdődött, a diákok végül 114 cipősdoboznyi meglepetést, játékot, édességet, gyermekruhát és tisztálkodószereket gyűjtöttek össze.

Az alábbiakban a gyűjtést életre hívó Sándor József címzetes egri gyakorlóiskolai igazgató köszönőlevele olvasható.

„Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…”
Ady Endre: Karácsony

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének elnöksége ebben az évben is meghirdette immár hagyományossá váló karácsonyi ajándékgyűjtő akcióját „Egy osztály – egy karácsony” jelmondattal, abból a célból, hogy a határainkon túli magyar nyelvterületen és igen nehéz sorban élő moldvai csángó és kárpátaljai gyerekek karácsonyát közösen örömtelibbé tehessük.
Nagy örömünkre felhívásunk lelkes fogadtatásra talál szövetségünkben és azon túl is. Az iskolák minden adománygyűjtő helyen bőven túlteljesítették előzetes felajánlásaikat.
A lelkes és hatékony szervező munka eredményeként az akcióban részt vevő fáradhatatlan pedagógusok, szülők és az önzetlen, jó szándékú diákok több mint 1850 cipősdoboznyi ajándékot és közel 50 kisebb - nagyobb doboz és zsák tartós élelmiszert és ruhaneműt gyűjtöttek össze.
Azért, hogy a nagy szeretettel összegyűjtött és gondosan becsomagolt adományok a legmegfelelőbb helyekre kerüljenek a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCsMSz) által fenntartott és működtetett a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program helyi tanítói és koordinátora voltak segítségünkre. Míg a Kárpátaljára szánt több mint 400 doboznyi adomány hazánk beregszászi Konzulátusa közreműködésével jutott el Aknaszlatinára A támogató együttműködéseknek köszönhetően három mikrobusznyi és a Smart Electronic APC Eurolog Kft jóvoltából öt raklapnyi karácsonyi ajándék és adomány jutott el a következő települések magyar iskoláiban tanuló óvodásainak, kisebb és nagyobb diákjainak kezébe:
Kárpátalja:
• Aknaszlatina
Moldva:
• Bákó
• Buda,
• Bogdánfalva,
• Diószeg,
• Diószén,
• Dumbravén,
• Ferdinándújfalu
• Frumósza
• Gyimesbükk
• Klézse,
• Kostelek,
• Lábnyik,
• Lészped,
• Magyarfalu,
• Máriafalva,
• Nagypatak,
• Ojtoz, 
• Pokolpatak,
• Pusztina,
• Rácsilla,
• Somoska,
• Újfalu,
• Trunk,
• Tyúkszer,
• Csángó Tanulmányi Központ

A felhívásunkhoz csatlakozott intézmények

DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma, Debrecen
DE Kossuth Gimnázium, Debrecen
DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola /Arany, Debrecen
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
ELTE Gyertyánffy Gyakorló Általános Iskola, Budapest
Eszterházy Károly Gyakorlóiskola, Eger
Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Eger
NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskola, Pécs
PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és óvoda, Pécs
PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs
PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Szekszárd
SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, Győr
SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged
SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged

Megköszönve nagyszerű együttműködésetek, sikerekben és derűs napokban gazdag új esztendőt kívánok!
Sándor József

01