Bereczki Lászlóné (1941-2018)

Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Bereczki Lászlóné, iskolánk korábbi igazgatója, az Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány egyik alapítója, életének 78. évében elhunyt.
Személye egybeforrt intézményünkkel. 1981-1998 között, 17 évig volt igazgatója.
Az ő feladata volt az 1982-ig a csak alsó tagozattal rendelkező iskola felső tagozatának megteremtése, és az akkor készülő Kiss János alt. utcai épület befejezése, berendezése is.
Működése fontos megalapozója volt az immár 8 osztályos gyakorlóiskolánk jelentős szakmai sikerének.
Iskolateremtő személyisége nagy űrt hagy maga után.

 Bereczki Lászlóné2

Huba Józsefné (1946-2019)

Huba Józsefné, Irénke 1974-től több, mint 30 éven át dolgozott iskolánkban alsós tanítóként és szakvezetőként. Ebből az intézményből ment nyugdíjba 2008-ban.
Munkáját elkötelezett hivatástudattal, a gyermekek iránt érzett odaadó szeretettel végezte. Számára mindig meghatározó volt, hogy tanítványai biztos tudással rendelkezzenek, és személyiségük is szilárd erkölcsi alapokon fejlődjön. Nemcsak a tanórákon, hanem azon kívül is sokat foglalkozott a gyerekkel. Éveken keresztül vezetett nyári táborokat.
Kollégái is szerették, tisztelték, hiszen mindenben számíthattak rá. Szakmai tapasztalatainak megosztásában, a közösség építésében is hatékony tagja volt a tantestületnek. Az alsós tanítók munkaközösségét ő irányította.
A tanítójelölt hallgatók gyakorlati képzésében magas színvonalú, alapos és mindenre kiterjedő szakmai felkészültség jellemezte. Ezt a feladatát is nagy elkötelezettséggel végezte.
Az Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány létrehozatalától annak kuratóriumi tagja volt.
Hosszan tartó súlyos betegség után 2019. szeptember 09-én hunyt el. Szomorú szívvel és hálás szeretettel emlékezünk rá.
Nyugodjék békében!

 HubaIrén

Kálmánné dr. Bors Irén (1948-2019)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy eltávozott közülünk Kálmánné dr. Bors Irén nyugalmazott igazgató, aki évtizedeken át az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara meghatározó személyisége, 1992-től 2007-ig főigazgató-helyettese, majd 2007-2011-ig gyakorlóiskolánk igazgatói feladatát látta el.
Főigazgató-helyettesi tevékenysége során kollégái és hallgatói nagyra becsülték igényes szakmai kezdeményezéseit, nyitottságát, empátiáját. Egykori tanítványai ma is szeretettel emlékeznek tartalmas, jó hangulatú magyaróráira, beszédművelés foglalkozásaira.
A gyakorlóiskola vezetését egy kihívásokkal teli időszakban vette át, amikor középiskolával is bővült az intézmény. Szívén viselte a folyamatosan változó körülmények között dolgozó nevelőtestület közösségé alakítását. Arra törekedett, hogy az ide járó gyerekek és fiatalok egyaránt sajátjuknak érezzék az iskolát.
Emlékét szeretettel őrizzük. 

Kalmanne dr Bors Irén1